Vragen

1. Publicaties

Fotowerk deel ik op deze site om een impressie te geven van mijn werk en stijl. Mijn werk is ook te zien op Flickr, Martin Bos Fotografie  is aangesloten bij DefensieFotografie Nederland, is niet aangesloten bij persbureaus en publiceert zeer beperkt in commerciële media.
Delen van mijn fotowerk worden altijd gepubliceerd op social media en op themapagina’s rond het onderwerp van de foto.

2. Auteursrecht

Iedere foto die ik maak, is een werk waar ik zuinig op ben. Ik hoef niet van mijn foto’s te leven maar de foto’s hebben voor mij wel waarde. Anderen mogen dus niet met mijn foto’s op enige manier aan de haal gaan of met mijn foto’s geld verdienen. Op al mijn foto’s behoud ik het auteursrecht. Een foto mag niet aangepast worden. .

3. Gebruiksrecht

Bij portretfoto’s en andere foto’s maak ik zoveel mogelijk vooraf afspraken over het gebruik van de foto’s. Waar dit niet vooraf gebeurd is, wordt het gebruiksrecht bij oplevering aangegeven. In het algemeen geldt het volgende:
Het gebruiksrecht omvat het recht tot gebruik of publicatie namens de organisatie of persoon waarmee ik afspraken heb gemaakt. Publicatie-media zijn vrij: websites (inclusief social media), in nieuwsberichten of in papieren folders. Bij publicatie dient altijd mijn naam als fotograaf vermeld te worden. Verkopen van de foto’s of het overdragen van het gebruiksrecht aan anderen is niet toegestaan. Overig gebruik pas na toestemming.

4. Opvragen foto?

Bij het overgrote deel van mijn algemene fotowerk, en dan met name de foto’s zonder mensen, krijgt degene die daarom vraagt (en met redenen omkleed) veelal kosteloos een niet-exclusief gebruiks- of publicatierecht op een foto. Dit beperkt zich tot de reden waarvoor de foto is gevraagd.
De foto mag niet aangepast worden. Zakelijk gebruik of verkopen is nooit zonder explicite schriftelijke toestemming toegestaan. Bij iedere publicatie dient mijn naam als fotograaf vermeld te worden.

5. Onrechtmatige publicatie en gebruik

Op alle pagina’s en foto’s op deze site én op al mijn foto’s die op andere manier verkregen zijn, rust copyright. Mijn foto’s vallen onder het Nederlandse auteursrecht. Dat wil zeggen dat je niets zonder mijn schriftelijke toestemming mag verspreiden. Wil je foto’s van mijn site gebruiken dan moet je contact opnemen (bijvoorbeeld via de contactpagina). Veelal kan er een afspraak gemaakt worden zonder kosten.

Publiceer je mijn werk zonder toestemming en ik ontdek dat, dan krijg je een éénmalig verzoek het gekopieerde te verwijderen alsmede een factuur voor het gebruik. Ik hanteer hierbij de tarievenlijst van FotoAnoniem. We hebben daarna de mogelijkheid om tegen een overeengekomen bedrag een gebruiksovereenkomst op te stellen. Word ik genoodzaakt een rechtszaak te starten dan zal ik alle gemaakte kosten eveneens op je verhalen. Bij oneigenlijk gebruik gaat er ook een verzoek naar je webhost de pagina/site offline te halen.

Alle foto’s op deze site zijn van mijzelf tenzij anders vermeld. Ik gebruik enkel foto’s na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de rechtmatige eigenaar. Ik verwacht hetzelfde van gebruikers die mijn foto’s willen gebruiken.

Zie ook:

6. mbosfoto

Wat is juist, mbosfoto of Martin Bos Fotografie?
Beide! De officiële naam voluit is Martin Bos Fotografie. De afkorting hiervan is mbosfoto.